Logo

K Ø B E N H A V N
R E K R E A T I V E   
A R E A L E R 

 

Tekst og illustrationer
© Janne Wedenborg

Kilder
Det Gamle København af R.Broby-Johansen. Thanning og Appels Forlag (1978) 1996

En storby bliver til (Illustreret Tidende 1859-74) af Claus M. Smidt. Strandbergs Forlag 1988

Forslag, København - debatoplæg om kommuneplanen. Københavns Magistrat 1980

København før og nu - og aldrig, bind 10, Nørrevold, Østervold og Kastellet af Erik Wassard. Palle Fogtdal 1987

København og Københavns amt, Gyldendals Egnsbeskrivelser, redigeret af Bent Rying og Alice Kennebo 1973

Steen Eiler Rasmussens København. Gads Forlag 1969


 
 
 

IntroduktionIndexTidsperioderArkitekterBeliggenhedOrdbogRedaktion


T U R   P Å   K Ø B E N H A V N S   V O L D

I Tivoli, II Jarmers Plads, III Ørsteds Parken, IV Botanisk Have, V Rosenborg Have,
VI Østre Anlæg, VII Kastellet, VIII Holmen, IX Christiania, X Christianshavns Vold


B O T A N I S K   H A V E
L A N D S K A B S G A R T N E R    H. A.  F L I N D T
P A L M E H U S E T:    B R Y G G E R   J. C.  J A C O B S E N   &   A R I T E K T   F. E.  K E R R N

bellissmorblforglembrandkarlanemone
Botanisk Have
Københavns Universitet
Gothersgade 128, 1123 København K
Øster Farimagsgade 2 C, 1353 København K
P A R K E N

Botanisk Have blev anlagt i 1871-74 af landskabsgartner H.A. Flindt som park og grosted for Københavns Universitets botaniske samling. Havens plan med de slyngede stier passer til det organiske emne og byder på utallige synsvinkler og stemninger. Haven rummer ca. 20.000 planter - mellem 10-15.000 forskellige arter. En af de største samlede variationer i Europa.

På de forhenværende bastioner er der anlagt stenhøje og bede med alpine planter, gamle rosensorter og stauder. I dansk kvarter vises en meget stor del af Danmarks vilde planter.

diskoskaster

Langs stierne er der opstillet kopier af antikke statuer bl.a. Diskoskaster efter original fra ca. 430 f.kr. af Myron, og i palmehuset står billedhuggerne Hartmann Beeken og Johs. Wiedewelts buste af Frederik V. Busten stammer fra den gamle botaniske have på Gammelholm.

P A L M E H U S E T

De elegante 94 m lange væksthuse opført i støbejern og glas i 1872-74 er tegnet af brygger J.C. Jacobsen og arkitekt F.E. Kerrn, stærkt inspireret af "Kew Gardens" drivhus og "Crystal Palace", der blev opført i forbindelse med verdensudstillingen i London i 1852.

palmehuset Det centrale palmehus er 30 m i diameter og 16 m højt med to vindeltrapper til en rundgang 7 m over gulvhøjde. Herfra kan palmerne ses fra oven.

I 1982 blev væksthusene restaureret af arkitekterne Eva og Nils Koppel.

Ud over tropiske og subtropiske vand-, sump- og nytteplanter rummer væksthusene en særlig samling af kaktus og orkideer.

Et af væksthusene er for nylig indrettet til en samling meget sjældne udryddelsestruede plantearter.

M U S E E R   &   C A F É

Botanisk Museum og Bibliotek fra 1876, arkitekt Hans Fussing, har åbent i forbindelse med særudstillinger og rummer til daglig information.

Mineralogisk (eller geologisk) museum fra 1888-93, arkitekt Hans J. Holm, viser mineraler, bjergarter, forsteninger og meteoriter samt Danmarks og Grønlands geologi.

Bag Palmehuset ved Øster Farimagsgade er der i forbindelse med caféen et mindre udsalg med orkideer, sukkulenter og årstidens planter.

O B S E R V A T O R I E T

Observatoriet og Astronomisk Laboratorium fra 1859-61, arkitekt Christian Hansen, blev anlagt til afløsning af Rundetårns observatorium. I midten af sidste århundrede blev observationerne flyttet til Brorfelde Observatoriet i Midtsjælland. Nu fungerer bygningen som administrationskontor for et af Københavns Universitets fakulteter.

P O L Y T E K N I S K
L Æ R E A N S T A L T

Den gamle Polyteknisk Læreanstalt fra 1886-90 er tegnet af arkitekt J.D. Herholdt. Skolens funktion bliver nu varetaget af Danmarks Tekniske Universitet på Lundtoftesletten.

U D G A N G

Udgangen mod Øster Farimagsgade 2 C fra 1904-06 er tegnet af arkitekt J.E. Gnudtzmann.

foto
Plan over Botanisk Have. Søens form afspejler den gamle voldgrav

Å N D E H U L

Dorte Hygum Sørensen i Politiken, den 11. juni 2001:

. . . men selv på dage med mange mennesker på stierne (og dem skal man holde sig på) er Botanisk Have et af byens bedste steder for os, der elsker at falde i staver. Og helst gør det gående i omgivelser, hvor man ikke konstant får prikket hul på dag- og aftendrømmene af en pranger, der skal sælge et eller andet . . .

kvan
Angelica, Archangelica, ssp. Archangelica
Sød - Kvan. Opr. Europa, V.Sibirien, Grønland

pibelog
Allium Fistulosum
Pibeløg. Dyrket

kruspersille
Petroselinum Crispum, var. crispum
Kruspersille. Dyrket, oprindelse ukendt

valmue
Papaver Bracteatum
Kæmpevalmue. Opr. Ø.Medit.