Logo
Romansk

S J Æ L L A N D
 
 

Tekst og fotos 
Januar 2001
© Janne Wedenborg

Luftfoto gengivet med tilladelse fra Esrum Kloster
www.esrum.dk

Kilder
Klostrets historie i årstal.
Esrum Kloster.

Rosenkrans og jagthorn.
Esrum Kloster/Frederiksborg Amt

Danmarks Bygningskunst redigeret af Hakon Lund og Knud Millech.
H. Hirschsprungs Forlag. 1963

IntroduktionIndexTidsperioderArkitekterBeliggenhedOrdbogRedaktion


fotoE S R U M   K L O S T E R
B Y G G E T   A F   C I S T E R C I E N S E R M U N K E   F R A   C L A I R V A U X

K L O S T E R

Det engang så rige og mægtige Esrum Kloster blev oprindeligt grundlagt som benediktinerkloster i 1140'erne af Ærkebiskop Eskil i Lund, som dengang var dansk.

Efter at have sluttet venskab med Den hellige Bernhard under en rejse til klostrene i Cistercium (nu Cîtaux) og Clairvaux i Frankrig besluttede Eskil at videreføre Esrum som cistercienserkloster, og inviterede franske munke og håndværkere til at grundlægge et datterkloster i Esrum.

I 1151 overtog de franske munke Esrum Kloster, som i løbet af få år kom til at omfatte over 30 lensgodser.

Klostrene i Cistercium (nu Cîtaux) og Clairvaux i Frankrig, blev grundlagt i 1098 hhv. 1115 af munke, der ønskede at leve efter de regler, som Den hellige Benedikt havde formuleret i 500-tallet, og som blev videreført af Den hellige Bernhard.

S(igillum) CONVENTUS MONASTERII BEATE MARIE DE ESROM - Seglet for konventet (munkeforsamlingen) ved Den hellige Marias Kloster i Esrom ses øverst her på websiden.

foto

I 1496 udarbejdede munkene en samlet fortegnelse over 269 juridiske dokumenter. Codex Esromensis, Esrum Klosters Brevbog, som er hovedkilden til vores viden om livet i klosteret. Blad i den hos Det Kongelige Bibliotek, hvor den er bevaret og gengivet på Internet.

S T U T T E R I   O G 
F O R V A L T N I N G

Efter den lutherske reformation omkring 1536 blev der ikke optaget nye novicer i klostret og i 1559 overførtes de sidste munke til Sorø Kloster. Klostret med tilhørende gods tilfaldt kronen (Christian III 1534-1559/Frederik II 1559-1588). Kirken og de fleste af klostrets bygninger blev revet ned.

Omkring 1570 blev den bevarede fløj sat i stand og forsynet med vinduer. Bygningen blev brugt under kongens jagter.

Landbruget blev drevet videre med fæstebønder, som nu betalte afgift til kongen i stedet for klostret. For dem var forskellen sikkert ikke stor.

Sidst i 1500-tallet oprettedes stutteri til kongelige hesteavl, og klostret blev brugt som jagtslot og til dragonindkvartering. Sidst i 1700-tallet overførtes Kronborg amtsforvaltning til Esrum Kloster. 

I 1931 blev Esrum Kloster underlagt Indenrigsministeriet, der har udlejet bygningen til forskellige formål sidst til Frederiksborg Amt, der begyndte restaureringen i 1996 og allerede året senere kunne åbne Esrum Kloster for publikum.

foto

Klostergade, Esrum
3230 Græsted

B Y G N I N G E N

Både i 1194 og 1204 brændte Esrum Kloster. Den bevarede munkestensbygning, som har været den sydlige fløj i et firlænget anlæg, er opført af flere omgange fra midten til slutningen af middelalderen.

I forbindelse med den seneste restaurering blev der foretaget arkæologiske udgravninger, der afslørede omfanget af bygningsværket. Den bevarede bygning (se luftfoto øverst tv.) er kun en lille del af det oprindelige klosteranlæg indtegnet med rødt. Nederst kirken der har været planlagt til at være over 100 m lang og dermed Danmarks længste.

Cistercienserordenen påbød retliniet funktionalisme uden unødig pynt.

Den rekonstruerede grundplan, treskibet basilika med tværskib, kapeller på østsiden og retliniet kor, ligner Sorø Kirkes, som påbegyndtes i 1161 af munke fra Esrum. Sorø Kirke er dog mindre, 69 m lang og har kun 2 kapeller på hver side af koret.

foto