logo IntroduktionIndexLitteraturOrdbog
 

r    e    d    a    k    t    i    o    n

Redaktion
    Lisbeth Schrøder
    Janne Wedenborg
Webdesign
    Janne Wedenborg
Redaktionen samler og bearbejder det materiale medlemmer af foreningen ArkitektLogen og eventuelle eksterne leverandører ønsker at offentliggøre på www.arkitekturguide.dk.

Hvis du ikke er medlem af foreningen og har et emne, du gerne vil have repræsenteret, kan du sende en email til redaktionen og søge om at få det optaget på guiden. Læs betingelserne til højre eller bestil en folder hos redaktionen.

Vi har bestræbt os på, at overholde både skrevne og uskrevne regler om ophavsret. Hvis vi uforvarende er kommet til at krænke disse regler, beder vi om at blive kontaktet, så vi kan rette fejlen. 

redaktion@arkitekturguide.dk

Betingelser for optagelse af emner i www.arkitekturguide.dk
Emner skal være offentligt tilgængelige i Danmark. Ved temaoplæg om en arkitekt eller designer kan der som supplement vises emner fra udlandet.

Indlæg til guiden skal være holdt i en ordentlig tone. Hovedformålet er at beskrive arkitektur. 

Offentliggørelse af materiale på guiden er bindende og kan kun revideres eller fjernes af redaktionen. En leverandør af materiale til guiden beholder  almindelig ophavsret til sit materiale. 

Materiale kan leveres pr. email. Anden leveringsmåde og evt. hjælp til klargøring af materiale kan aftales med redaktionen.