Logo
 
 
å
ø
æ
z
y
x
w
v
u
t
s
r
q
p
o
n
m
l
k
j
i
h
g
f
e
d
c
b
a

til tops

IntroduktionIndexTidsperioderArkitekterBeliggenhedLitteraturRedaktion

o    r    d    b    o    g
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z   æ   ø   å
a
arkade buerække på søjler eller piller

arkitekt person der fagligt beskæftiger sig med udformning af vore fysiske omgivelser

arkitrav svær stenbjælke der hviler på søjlekapitæler i antikke bygninger Læs mere

b
barok pompøs, tit overlæsset stil (fransk baroque: skævt-rund, drejet, forvreden) Læs mere
barok adj. - overdreven, nærmest komisk eller grotesk
basilika treskibet bygning Se tegning
basis fod på søjle, pille eller pilaster Læs mere
bastion fremskudt del af fæstningsvold Se tegning

c
emne emne

d
emne emne

e
emne emne

f
frontispice gavllignende udbygning på en bygnings forside over døre eller vinduer
funktionalisme stilretning hvor funktionen bestemmer formen, ca 1930-50 Læs mere

g
gotik (opr. nordfransk) spidsbuestil: opadstræbende spidse buer Læs mere

gyldne snit, det naturens målestok, værktøj til æstetisk projektering  Læs mere

h
historicisme arkitekturhistorisk overgangsperiode ml. klassicismen og funktionalismen (ca.1850-1920)   Læs mere

i
emne emne

j
emne emne

k
kapitæl søjlehoved Læs mere; bogstaver i udformning som store men størrelse som små 
karnap fremspringende bygningsdel på facade, oftest med tag og vinduer. Kan spænde over flere etager, som regel ikke i kontakt med jorden (se karnaprisalit)
karnaprisalit karnaplignende udbygning på beboelseshuse i renæssancen (se dette). Omfatter stueetagen. Kan spænde over flere etager
karré bebyggelse omsluttet af flere gader, oftest fire
klassicisme stilretning inspireret af antikkens kultur og idealer. Tilstræber klarhed og enkelhed. Fx under renæssancen
kolonnade (af fr. colonne: søjle), søjlegang med vandret overligger uden buer (især i barok og nyklassicisme, se disse)
korridor lang gang, ofte smal
kurtine det lige stykke mellem bastioner i en fæstningsvold Se tegning

l
labyrint indviklet system af gange, som fører til et centralt punkt. Geometrisk figur bestående af lyse og mørke sten, indlagt i gulvet i mange gotiske katedraler, fx i Chartres-katedralen (SV for Paris), hvor de troende som bodsøvelse måtte kravle fra periferien ind til midten

m
mansard - tag med knæk, den nederste del stejlere end den øverste
modernisme betegnelse for en række eksperimenterende retninger, dominerende i 1900-tallet

n
nyklassicisme (neoklassicisme, nyantik), ca. 1760-1850. Genoplivelse af den antikke oldtid Læs mere

o
ornamentik (af latin ornare: udsmykke), udsmykning

p
pergola fremspring på bygning, åben hal , søjlerække eller gang dækket af planter
pilaster lodret søjlerelief på murflade
pille lodret støtte med retvinklet eller polygonalt tværsnit under fx broer og halvtage
polyeder - legeme der begrænses af plane flader

q
emne emne

r
renæssancen vesteuropæisk kulturperiode mellem gotik og barok, 14-1500-tallet. Læs mere
rokoko stilperiode, der fulgte efter barokken, fremherskende i 1700-tallet, kendetegnet ved dekorative elementer Læs mere
romansk rundbuestil, fra tidlig middelalder i Syd- og Vesteuropa (lande der i oldtiden beherskedes af romerne) Læs mere
rotunde rund bygning eller rund, åben plads

s
svalegangudvendig, oftest overdækket gang på en bygning, der giver adgang til bygningens rum/lejligheder
søjle lodret støtte i bygningskonstruktion Læs mere

t
emne emne

u
emne emne

v
vederlagssten (tryklejesten), den nederste sten i en bue, ofte i forbindelse med en kapitæl (se dette)

w
W watt, måleenhed for effekt (efter opfinder James Watt); wolfram (anvendes som glødetråd i elektriske pærer)

x
emne emne

y
emne emne

z
emne emne

æ
emne emne

ø
emne emne

å
emne emne