logo

tekst og illustrationer
20070518
© Janne Wedenborg

Link
www.bispebjergbakke.dk

IntroduktionIndexTidsperioderArkitekterBeliggenhed

n    o    g    e    t        o    m       .   .   .
d   e   t     g   y   l   d   n   e     s   n   i   t

Det gyldne snit er forholdet mellem størrelser og deres indbyrdes placering. Det er proportioner, der kan udregnes matematisk. Det er naturens konstruktionsmetode til opbygning af træer, blade, sneglehuse, insekter, mennesker, hvirvelstorme og galakser.

Arkitekter og designere har brugt det gyldne snit ved formgivning af både æstetiske og konstruktionsmæssige grunde. Hvor søjlen er den klassiske arkitekturs bærende element, er det gyldne snit en tommelfingerregel for, hvordan de forskellige bygningsdele kan udformes.

Med byggeriets industrialisering træder æstetiske hensyn i baggrunden. Projektering skal gå hurtigt. Hensyn til industriens formåen og tempo vejer tungt. Alligevel er der eksempler på at smuk formgivning og industri supplerer hinanden. Fx. på Bispebjerg Bakke i København hvor Bjørn Nørgaard har projekteret et boligbyggeri, der både tilgodeser æstetik og industri.