Logo
Modernisme 1950-

K Ø B E N H A V N
F R E D E R I K S B E R G
 
 

Tekst 
© Lisbeth Schrøder

Foto udendørs
© Jens Lindhe

Foto indendørs
© Janne Wedenborg
 

Plan og udendørs foto
er stillet til rådighed af
Henning Larsens Tegnestue A/S

 

Kilder
Arkitektur DK nr. 2, 1989
Architectural Record, juni 1990
Architecture Today nr. 3, 1989
Progressive Architecture
nr. 5, 1987

 
 
 
 
 

IntroduktionIndexTidsperioderArkitekterBeliggenhedOrdbogRedaktion


H A N D E L S H Ø J S K O L E N
A R K I T E K T   H E N N I N G   L A R S E N
L A N D S K A B S A R K I T E K T E R  G I N M A N,  H A R B O E   &  B O R U P
Plan
Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg
Bygherre: Dansk Ingeniørforenings Pensionskasse, København
Opførelsesår: 1985-89
Bruttoareal: 20.000 kvm

Citat fra Kim Dirckinck-Holmfeld. Arkitektur DK nr. 2, 1989

"... Også i detaljering og materialeholdning er der en enhed og en forfinelse, der stofligt udsender det samme signal - et raffinement, der er lige ved at slå over i mode. Men, må man sige, huset lægger fint op til den "life-style", som højt placerede virksomhedsrådgivere må formodes at tilstræbe. En lille duft af pikant parfume"
 


Citat fra Arkitektur Guide København. Arkitektens Forlag  1996
"... Bygningen er en raffineret leg med etniske og universelle virkemidler og med klassicismen som solid baggrund."
 

Københavns Handelshøjskole har til huse flere steder i København. Det sproglige fakultet ligger på Frederiksberg og udgør en del af  helhedsplanen, Dalgas Have. Med sine 4.000 elever fordelt på dag- og aftenskolehold er Handelshøjskolen en aktivitetsskabende faktor for hele bebyggelsen.

Udefra er den hvide bygningen forholdsvis anonym og stramt klassisk med et langt, symmetrisk facadeforløb brudt af "karnapper" og et halvcirkulært midterparti. Dette nøgterne ydre brydes overraskende, når man træder indenfor.

Hovedindgangen fører direkte ind til centraltorvets springvandsdam og det raffinerede, 
175 m lange indre gaderum i tre etager: kolonnaden, som binder huset sammen i længderetningen. Kolonnaden knækker let i centraltorvet - netop så meget, at man ikke kan se fra den ene ende til den anden - og afsluttes i hver ende med et ottekantet lystårn, et lyserødt og et lyseblåt. 

To rektangulære torve fremhævet med vægdekorationer af 1200 små spejle og fritstående, murede trapper til 1. sal bryder kolonnaden og inviterer til ophold på de murede bænke.

Korridorerne, der løber som en labyrint på begge sider af gaderummet, adskilles fra dette af skærmvægge med store og små murhuller. Denne visuelle forbindelse mellem gaderum og korridorer skaber liv og bevirker, at man ikke mister orienteringen, når man bevæger sig rundt i bygningen.

Langs kolonnaden i stueetagen og på 1. sal ligger almindelige undervisningslokaler, sproglaboratorier, simultantolkebokse og edb-lokaler. På 2. sal findes 150 små forskerrum, administration og studievejledning.

I tråd med det symmetriske hovedanslag ligger de større fællesfaciliteter ud til centraltorvet. En dobbelthøj halvcirkulær kantine omslutter det store auditorium ved torvet, og herover ligger biblioteket. 

I Handelshøjskolens gaderum finder man tydelige inspirationer fra den islamiske byggetradition, hvilket naturligvis skyldes arkitektens arbejde med Udenrigsministeriet i Riyadh (1982-84): Centraltorvets springvandsdam, de ottekantede lystårne, det blanke, mønstrede marmorgulv, de murede bænke.

Netop denne leg med virkemidler fra den store verden kombineret med dansk funktion og klassicistisk stramhed, enkelhed og funktionel renhed, noget ungt og noget moderne gør Henning Larsens Handelshøjskole til et hus med oplevelser.
- Et raffineret bygningsværk.

 
 
 
 
 

Foto
... et langt, symmetrisk facadeforløb brudt af "karnapper"
og et halvcirkulært midterparti

Foto
kolonnaden afsluttes i hver ende med
et ottekantet lystårn, et lyserødt ...

Foto
... og et lyseblåt.