Logo
Modernisme 1950-

K Ø B E N H A V N
F R E D E R I K S B E R G

 
 

Tekst 
© Lisbeth Schrøder

Fotos
© Jens Lindhe

Kilder:
Plan og fotos er stillet
til rådighed af
Henning Larsens Tegnestue A/S

Arkitektur DK nr. 2, 1992
 
 
 
 

IntroduktionIndexTidsperioderArkitekterBeliggenhedOrdbogRedaktion


D A L G A S  H A V E
A R K I T E K T   H E N N I N G   L A R S E N
L A N D S K A B S A R K I T E K T  G I N M A N,  H A R B O E   OG  B O R U P

 

FotoFotoFotoFotoFoto
Dalgas Have, 2000 Frederiksberg
Bygherre: Dansk Ingeniørforenings Pensionskasse og PKA, København
Opførelsesår: 1989-91
Bruttoareal: 44.000 kvm
Henning Larsen i Politiken den 13.august 2000: 

". . . hvordan det bliver til noget, vi med rette vil kalde arkitektur i stedet for blot et byggeri, det er meget svært at forklare, men det har noget med proportioner at gøre."


Dalgas Have kan absolut kaldes arkitektur!
Dalgas Have er en stor og fin bymæssig bebyggelse bestående af 484 lejligheder med dertil hørende fællesfaciliteter, en vuggestue, en børnehave, en restaurant og Handelshøjskolen.

Bebyggelsen er bygget op over to akser, der skærer hinanden i et lille torv ved Handelshøjskolens hovedindgang.

Den centrale del af bebyggelsen er formet som to halvcirkulære bygninger, "buehusene", forbundet af en mellembygning ud for torvet. Disse store hvide huse og Handelshøjskolen udgør én helhed, som formmæssigt forholder sig til karrébebyggelsen mod Finsensvej. I kvarterets yderkant ligger dels et U-formet hus med svalegange, dels 16 femetagers gul / røde mønstermurede punkthuse, som danner en fin overgang til de store frederiksbergske byvillaer nord og vest for Dalgas Have.

Luftfoto
Parkeringspladserne er placeret i bebyggelsens periferi og hele området er således bilfrit.

Dalgas Have er en fornem, velholdt og lys bebyggelse med nogle anderledes og smukke ydre rum; og der er - trods det formelle og meget "voksne" arkitektoniske udtryk - også plads til legende børn.
 
 

Foto 01
Plan

Nordpil