Logo
Barok 1660-1730

K Ø B E N H A V N
S L O T S H O L M E N

 
 

Tekst og fotos 
© Janne Wedenborg

Plantegningen er stillet til rådighed af Undervisningsministeriet

Kilder
København før og nu - og aldrig, bind 1, Slotsholmen af Hakon Lund. Palle Fogtdal. 1987

Danmarks Bygningskunst redigeret af Hakon Lund og Knud Millech. H. Hirschsprungs Forlag. 1963

København og Københavns amt, Gyldendals Egnsbeskrivelser, redigeret af Bent Rying og Alice Kennebo. 1973
 
 
 

IntroduktionIndexTidsperioderArkitekterBeliggenhedOrdbogRedaktion


S T A L D M E S T E R G Å R D E N
A R K I T E K T E R    W I L H E L M    F R I E D R I C H   V O N   P L A T E N
&   C H R I  S T O P H   M A R S E L I S

FrederikT I D E N

Frederik IV (1671-1730)  søn af Christian V.

Gift 1695 med Louise af Mecklenburg og 1721 med Anne Sofie Reventlow. 

Rejser til bl.a. Rom i 1692-93. Stor interesse for at bygge.

Enevældig konge 1699.


Regent under Store Nordiske Krig (1700-1720).
Trods tab i krigen og pestepidemier nåede indbyggertallet i København op over 50.000 omkring 1727.
Afstandene inden for Københavns volde var ikke større end, at man kunne gå, men da man standsmæssigt lod sig transportere i hestevogne, var der allerede dengang trafikproblemer i hovedstaden. 
De første fabrikker til fremstilling af brugsgenstande (f.eks. fajance) blev anlagt af driftige udlændinge, der blev inviteret til landet.
Ludvig Holberg fik opført sine komedier på Den danske Skueplads i Lille Grønnegade i begyndelsen af 1720'erne, men borgerskabet  fik hurtigt nok af Holbergs ironi, og pietismen sænkede sig på kongens opfordring over staden.
A R K I T E K T E R N E

En egentlig arkitektuddannelse eksisterede endnu ikke. Den tids arkitekter kunne udnævnes blandt hoffets mænd eller berømte bygmestre kunne hentes fra udlandet. Det var så op til den enkelte at bestride embedet efter bedste evne og indhente den fornødne viden og hjælp fra erfarne kolleger.

Kronprins Frederik sendte den ca 38 årige Wilhelm Friedrich von Platen på studierejse til Rom, betalte for rejsen og lovede, at udnævne ham til chef for bygningsvæsenet ved hjemkomsten. 

Von Platen kom hjem i 1702 og startede straks arbejdet som bygmester, men fik først den lovede udnævnelse i 1705.

Året før havde von Platen fået en medarbejder, Christoph Marselis, som var en dygtig tegner. Hans detailtegning til Staldmestergårdens facadeudformning eksisterer stadig på Kunstakademiets Bibliotek i Samlingen af Arkitekturtegninger, mens der ikke er efterladt tegninger af von Platen.

Staldmestergården blev opført af de to kolleger i årene 1703-06. 

Til højre vises grundplanen som den ser ud i dag. I forhold til den oprindelige plan er der foretaget ændringer i rumopdelingen, så der nu er flere, mindre rum, og de mange sekundære trapper, der oprindeligt blev brugt af tjenestefolk, er sløjfet.

foto

Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
(i forgrunden Prinsens bro)

 

B Y G N I N G E N

Staldmestergården er en del af centraladministrationens område og blev opført af Frederik IV til at rumme den betydningsfulde staldetat, der administrerede hoffets transportbehov. 

Bygningen er udformet i streng (romersk inspireret) barok med enkle, smukke murflader kun brudt af de vandrette båndgesimser under vinduerne og den smukt udformede kalkstensport mod kanalen og døren i Tøjhusgade. 

Bygningen tjener stadig administrative formål. Kirkeministeriet og Undervisningsministeriet har kontorer i den idag.

Plan

GĀrdsiden

Hjørnet set fra gårdsiden

Sydgavl

Sydgavl med kig til Christiansborg